Par „Mobilo ekspozīciju”

Tehnoloģiskās jaunrades un inovācijas veicināšanas pasākums jaunatnei „Mobilā ekspozīcija”

Sākot no 2011.gada maija mēneša Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra (LIAA) sadarbojoties ar Banku augstskolu organizē Tehnoloģiskās jaunrades un inovācijas veicināšanas pasākuma jaunatnei „Mobilā ekspozīcija” izbraukumus.

„Mobilā ekspozīcija” – ceļojoša izstāde pārvietojamā autotransporta līdzeklī, kas viegli uztveramā veidā popularizē dabas un dzīvības zinātnes, interesantus tehnoloģiskos risinājumus, inovācijas būtību un daudzpusīgumu.

Ekspozīcijas moto: „Inovācija – tas ir vienkārši!”, „Inovācija – tas ir interesanti!”, „Inovācija – tas ir ienesīgi!”.

„Mobilās ekspozīcijas” mērķis ir rosināt tehnoloģisko jaunradi, inovatīvu domāšanu un inovatīvu darbību Latvijas sabiedrībā, rīkojot interaktīvus pasākumus visos Latvijas reģionos, kas motivētu tuvākā un tālākā nākotnē radošu, aktīvu un uz inovāciju virzītu cilvēkresursu ieplūdi uzņēmējdarbībā.

Mobilā ekspozīcija pamatā ir veidota tā, lai nodrošinātu galvenās mērķauditorijas – skolēnu izpratni par diviem būtiskiem darbības virzieniem – zinātni un inovāciju un to savstarpējo saistību.

Projekta ietvaros Mobilā ekspozīcija jeb „Inovācijas busiņš” viesoties un demonstrēt tā saturu 5 Latvijas plānošanas reģionos, rīkojot vismaz 3 izbraukumus gadā uz katru reģionu, kuru ietvaros 2011.gadā tiek rīkoti vismaz 25 pasākumi un 2012.gadā 20 pasākumi – kopumā – 45 pasākumi 2 gadu laikā, kas kopsummā veidos pasākumu apmeklētāju skaitu divos gados vismaz 3700. Busiņa apmeklējums ir bezmaksas.

Projekts tiek īstenots un finansēts darbības programmas “Uzņēmējdarbība un inovācijas” papildinājuma 2.3.1.2.aktivitātes “Pasākumi motivācijas celšanai inovācijām un uzņēmējdarbības uzsākšanai” ietvaros, lai nodrošinātu Eiropas Savienības fondu projekta „Inovatīvas uzņēmējdarbības motivācijas programma” (Identifikācijas nr. 2DP/2.3.1.2.0/09/IPIA/LIAA/002) īstenošanu.

Inovācijas busiņš par apdrošināšanu